Om BMW InternalCars

Här får ni som BMW återförsäljare chansen att köpa BMW Sveriges interna tjänste-/lease-/press-/event- och poolbilar, här publiceras också ExAG-bilar, och vissa DriveNow. Dessa är endast tillgängliga för er som är auktoriserade BMW återförsäljare.

Bilarna kommer precis som tidigare att publiceras när de är färdiganvända av oss. Vi har utvecklat testerna med bilder på varje bil samt på varje skada, skadorna är dessutom inringade med gul penna. Bilarna säljs i befintligt skick.

Varje bil att publiceras med en fullständig SA3 specifikation samt bruttopris, detta gäller även ExAG-bilar.

När ett köp har gjorts beställer BMW Sverige transport till berörd återförsäljare, inga extra avgifter tillkommer. Bilarna ska levereras till återförsäljaren inom 2 veckor.

---

Detta är också portalen för att hantera återlämning och försäljning av BMW Financial Services privatleasingbilar

---

Tjänsterna baseras på InternalCars Remarketing-system från InternalCars Europe Bilhandlarbudet AB - ni når oss på support@internalcars.com