Skapa enkelt Premium Selection protokoll

Publicerad: 2018 juli 13 17:33

Nu kan du enkelt skapa BMW Premium Selection protokoll direkt från BegTest. Har du testat en bil som kvalificerar sig för Premium Selection känner systemet automatiskt av detta och du kan generera protokollet. Snabbt, snyggt och enkelt.

För Er som har eget BegTest-arkiv: Bilar köpta på BMW InternalCars kan du kopiera över till en egen version i BegTest för vidare hantering med arbetsorder, nya testversioner, Premium Selection i ert eget namn mm.